Soort lekkage

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht is een vervelend probleem dat vaak voorkomt bij oudere huizen en constructies. Het is één van de meest voorkomende vochtproblemen en kan mits een correcte aanpak volledig opgelost worden.

Oorzaken van optrekkend vocht

Vochtige muren komen vaak voor in oudere huizen waar geen waterkering voorzien werd ter hoogte van het grondniveau. Door de afwezigheid van deze waterkering wordt het grondvocht geabsorbeerd door de muren die het op hun beurt afgeven aan het pleisterwerk. De hardnekkigheid van dit type vochtprobleem is afhankelijk van de poreusheid van de materialen, dikte van de materialen en de grondwaterstand. Muren en funderingen die niet voorzien zijn van een vochtkering kunnen zo’n 300 liter water opnemen per kubieke meter metselwerk. De gevolgen hiervan zijn aanzienlijk en kunnen structurele schade aanbrengen wanneer het vochtprobleem niet tijdig wordt aangepakt.