Soort lekkage

Leidinglekkage

Leidinglekkage is een vervelend probleem en heeft vaak meerdere opties waar het lek zich bevindt. De bron van een waterlekkage kan namelijk op een compleet andere plaats zitten dan waar zich vochtplekken op uw muur of plafond bevinden. De waterleiding komt op een centraal punt het huis binnen en heeft daarna verschillende aftakkingen en daardoor ook verschillende koppelingen. Waardoor er meerdere kansen zijn op lekkage.